Pianonsoiton historiaa Suomessa

Toim. Annikka Konttori-Gustafsson, Margit Rahkonen ja Markus Kuikka
Julkaisija: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 13.

Kirjoittajina Matti Huttunen, Tommi Harju, Annikka Konttori-Gustafsson, Margit Rahkonen, Jan Lehtola, Risto-Matti Marin, Elisa Järvi, Erik T. Tawaststjerna.

Sisältää artikkelin Annikka Konttori-Gustafsson ja Jan Lehtola: Juhani Pohjanmies – monipuolinen muusikko ja unohdettujen sonaattien säveltäjä.