Liturgical Organ Music in the Long Nineteenth Century: Preconditions, Repertoires and Border-Crossings.
Ed. Sverker Jullander, Markus Kuikka and Peter Peitsalo

Englanninkielinen artikkelikokoelma Liturgical Organ Music in the Long Nineteenth Century: Preconditions, Repertoires and Border-Crossings nostaa tarkastelun kohteeksi liturgisen urkumusiikin ja urkujensoiton pitkällä 1800-luvulla (n. 1789–1914). Kirjan artikkelit käsittelevät urkujen liturgisia tehtäviä, aikakauden esteettisten, liturgisten ja liturgista laulua koskevien ihanteiden ilmenemistä urkumusiikissa, ohjelmistojen ja liturgis-musiikillisten käytänteiden leviämistä uskontokuntien ja alueellisten rajojen yli sekä liturgisen urkumusiikin merkitystä kansallisen identiteetin rakentajana. Artikkelikokoelma pohjautuu esitelmiin, jotka pidettiin tammikuussa 2016 järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa Liturgical organ music and liturgical organ playing in the long nineteenth century.

Julkaisuun ovat kirjoittaneet Michael Heinemann, Maria Helfgott, Sverker Jullander, Samuli Korkalainen, Martti Laitinen, Jan Lehtola, Benedikt Leßmann, Kurt Lueders, Krzysztof Lukas, Jonas Lundblad ja Peter Peitsalo. Artikkelikokoelman ovat toimittaneet Peter Peitsalo, Sverker Jullander ja Markus Kuikka.

The Article by Jan Lehtola: Oskar Merikanto As a Developer of Liturgical Organ Music