Merikanto-Symposium

Jan Lehtola, toim.
Kirkkomusiikin osaston julkaisuja 35, Sibelius-Akatemia, 2011